Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2012

diatrasdia
1582 a91b
Reposted fromproof proof viasmokensoul smokensoul
diatrasdia
Uważam, że nie ma lepiej wydanych pieniędzy niż podróże.
— Kuba Badach
Reposted fromsaphirka saphirka viasmokensoul smokensoul
diatrasdia
8415 cf72 500
Reposted fromDayAfterDay DayAfterDay
diatrasdia
Może dla Ciebie to dziwne, ale w trudnych chwilach lubię być sama. Lubię założyć słuchawki na uszy, puścić piosenki dające mi do myślenia i rozmyślać.. Możesz twierdzić, że pogłębiam się w to wszystko jeszcze bardziej, ale mi to pomaga. W myślach tylko ten cały syf, który co chwile zagłusza muzyka. Lubię, to. Cholernie mocno lubię. Odpocząć od świata, i zostać sama z moimi problemami.
diatrasdia
6819 07e5
Reposted frommyname myname viaatyde atyde
diatrasdia
4055 7713
Reposted fromzefside zefside viasmokensoul smokensoul
diatrasdia
nie rycz... jemu to zwisa....
— prawda objawiona
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viasmokensoul smokensoul
diatrasdia
Reposted frompiksele piksele viaatyde atyde
diatrasdia
0544 e556 500
diatrasdia
Od dzieciństwa mam już taki dar na opak, że zawsze unikam dobrych rozwiązań.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Odette i Inne Historie Miłosne
Reposted fromperseweracje perseweracje
diatrasdia
Miłość cię demoralizuje [...], mógłbyś w jej imieniu dokonywać wielkich czynów, a kończy się tylko na podłych.
— smutna prawda, której nie chcemy dostrzec / Eric-Emmanuel Schmitt, Tektonika uczuć
Reposted fromperseweracje perseweracje
diatrasdia
6649 430c
    Czasami łatwiej znieść czyjąś śmierć niż czyjeś kłamstwa.
Reposted fromperseweracje perseweracje

August 10 2012

diatrasdia
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viakateistrue kateistrue
5324 fbe5

wagw4n:

thought i’d use a different view for the camera gif 

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaDayAfterDay DayAfterDay
diatrasdia

Najpiękniejszym doświadczeniem jest widzieć uśmiech osoby, którą kochasz i wiesz, że uśmiecha się dzięki Tobie.

Reposted frombomdia bomdia viasmokensoul smokensoul
diatrasdia
5991 4904
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viasmokensoul smokensoul
diatrasdia
4585 8038 500
Reposted fromvindurinn vindurinn viasmokensoul smokensoul
diatrasdia
0810 3a43
Reposted fromperseweracje perseweracje
diatrasdia
7555 de57 500
Reposted fromactors actors viaatyde atyde
diatrasdia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl